Logo Denbbora

Asociación Goiztiri Elkartea

Asociación Goiztiri Elkartea

Sorrera-urtea: 1993

Asociación GOIZTIRI Elkartea 1993an sortu zen Barakaldon, gizartetik kanpo geratzeko arriskuan edo kanporatze-egoeran dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzera bideratutako hainbat lan-ekimen biltzen dituen plataforma gisa.

Irabazi-asmorik gabeko erakundea da, 1997az geroztik onura publikokoa deklaratua eta interes sozialekoa 2014az geroztik, eta bere jardun-eremu nagusia Bilbo Handiko Ezkerraldean dago. Pertsona zaurgarrienei bizi-kalitatea hobetzeko prozesuetan laguntza sozioedukatiboa ematea da erakundearen funtsa. Berrikuntza-gaitasunagatik, zerbitzuen eraginkortasunagatik eta garatzen dituen programen kalitateagatik ezaguna izatera bideratu du orientazioa.

Beste entitate eta organismo publiko nahiz pribatu batzuekin lankidetzan aritzen da, helburuen irismena eta eraginkortasuna zabaltzeko. Hauek dira lan-ildo orokorrak: Bizitegi-inklusioa; Gizarteratzea eta/edo laneratzea; Immigrazioa; Adingabeak eta Nerabeak; Etxebizitzan esku hartzea eta Gizarte-ekonomiako ekimenak.

61 langile ditu plantillan: 46 emakume eta 15 gizon.

Ehuneko horizontala adin-tarteen arabera. Emakumeak-Gizonak

Emakumeak Gizonak
18-30 urte - -
31-40 urte - -
41-55 urte - -
+66 urte - -

Ehunekoa zuzendaritza-postuetan

Emakumeak Gizonak
Zuzendaritza 50% 50%
Zuzendaritza batzordea 50% 50%

Zenbakizko aldagaiak dituzten neurriak

Atal honetan, zenbakizko aldagaia duten neurriak erakusten dira.

 • Bularra emateko hilabeteak: 18
 • Ezkontidearen heriotzagatiko egunak: 5
 • Senideen heriotzagatiko egunak: 5
 • Seme-alabaren heriotzagatiko egunak: 5
 • Senideen heriotzagatiko edo gaixotasun larriagatiko egunak*: 3
 • Lehen mailako eta distantziaren araberako senideen heriotzagatiko : 3
 • Días por matrimonio: 15
 • Ezkontzagatiko, elkarbizitzagatiko edo izatezko bikoteagatiko egunak: 15
 • Bizitoki-aldaketagatiko egunak 1
 • Urteko __ alditan har daitezkeen oporretako lanegunak: 2

5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Emakumeen 5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Gizonen 5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Harremanetarako

 • Harremanetarako pertsona: Patricia Nuñez / Naiara Zamora
 • Tel: 94 478 05 41
 • Helb.el: direccion@goiztiri.org

Plantillaren ezaugarriak

 • Langileak: 61
 • Emakume-kopurua: 46
 • Gizon-kopurua: 15
 • Langileen batez besteko adina: 39 urte