Logo Denbbora

Mugarik Gabe

Mugarik Gabe

Sorrera-urtea: 1987

MUGARIK GABE 1987an sortutako Garapenerako Lankidetzako Gobernuz Kanpoko euskal Erakundea da, Onura Publikoko gisa izendatua. Justizia sozialaren alde lan egitea da bere egitekoa, norbanakoen eta taldeen eskubideak errespetatuz eta egikarituz, ikuspegi feminista batetik eta bizitzaren jasangarritasunaren ikuspegitik. Pertsonak eta herriak ekomendekoak eta elkarren mendekoak gara, eta, beraz, ikuspegi lokal eta global batetik transformazio sozial, politiko, ekonomiko eta kulturala bilatzen dugu, honako lan hauen bidez:

 • Gizarte Transformaziorako Hezkuntza: eragin sozialeko eta politikoko sareko prozesuak bultzatzen eta babesten ditugu ikuspegi lokal eta global batekin, nagusi diren ereduak (hala nola kapitalista, heteropatriarkala eta etnozentrikoa) transformatu eta bizitza eta pertsona eta herri guztien dibertsitatearekiko errespetua erdigunean jartzen duten eredu bihurtzen saiatzeko.
 • Nazioarteko lankidetza: lankidetzan ari gara Latinoamerikako gizarte-mugimenduekin, emakume-erakundeekin eta erakunde indigenekin, beren eskubideak eta garapen-eredu propioak defendatzeko dituzten borroka-prozesuetan laguntzeko.

Gaur egun, erakundeak 15 pertsona ditu plantillan, 13 emakume eta 2 gizon.

Ehuneko horizontala adin-tarteen arabera. Emakumeak-Gizonak

Emakumeak Gizonak
18-30 urte - -
31-40 urte 75% 25%
41-55 urte 91% 9%
+66 urte - -

Ehunekoa zuzendaritza-postuetan

Emakumeak Gizonak
Zuzendaritza 50% 50%
Zuzendaritza batzordea 75% 25%
Erdi-mailako arduradunak 67% 33%
Gainerako langileak (erdi-mailako arduradunak izan ezik) 79% 21%

Zenbakizko aldagaiak dituzten neurriak

Atal honetan, zenbakizko aldagaia duten neurriak erakusten dira.

 • Bularra emateko hilabeteak: 10
 • Ezkontidearen heriotzagatiko egunak: 5
 • Senideen heriotzagatiko egunak: 5
 • Seme-alabaren heriotzagatiko egunak: 5
 • Senideen heriotzagatiko edo gaixotasun larriagatiko egunak*: 5
 • Lehen mailako eta distantziaren araberako senideen heriotzagatiko : 5
 • Días por matrimonio: 15
 • Ezkontzagatiko, elkarbizitzagatiko edo izatezko bikoteagatiko egunak: 15
 • Bizitoki-aldaketagatiko egunak 1

5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Emakumeen 5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Gizonen 5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Harremanetarako

 • Harremanetarako pertsona: María Viadero Acha
 • Tel: 944154307
 • Helb.el: maria@mugarikgabe.org

Plantillaren ezaugarriak

 • Langileak: 15
 • Emakume-kopurua: 13
 • Gizon-kopurua: 2
 • Langileen batez besteko adina: 46 urte