Logo Denbbora

Mutualia

Mutualia

Sorrera-urtea: 2006

MUTUALIA Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduen 2. zko Mutua da. Irabazi-asmorik gabeko enpresen elkarte pribatu bat da, eta helburutzat du enpresa elkartuei eta pertsona babestuei zuzendutako osasun-zerbitzuak, prestazio ekonomikoak eta prebentzio-jarduerak kudeatzea.

2006an jaio zen Mutua Bizkaia Industrial, Pakea eta La Previsora erakundeen integrazioaren ondorioz (100 urtetik gorako historia zuten erakundeak dira), eta EAEko mutua nagusi bihurtu zen.

MUTUALIAren jarduera-eremua Estatu osoa da, eta jarduketa-printzipio gisa mantentzen ditu arreta pertsonalizatua, berehalakotasuna, asistentzia-berotasuna, osasun-zentroen kalitatea eta profesionalak hurbil egotea enpresa elkartu eta aholkularitza laguntzaile guztietatik.

643 langile ditu plantillan: 467 emakume eta 176 gizon.

Ehuneko horizontala adin-tarteen arabera. Emakumeak-Gizonak

Emakumeak Gizonak
18-30 urte 77% 23%
31-40 urte 78% 22%
41-55 urte - 100%
+66 urte - -

Ehunekoa zuzendaritza-postuetan

Emakumeak Gizonak
Zuzendaritza kontseilua 25% %
Zuzendaritza batzordea 30% 70%
Batzorde Betearazlea 66% 33%
Erdi-mailako arduradunak 60% 40%
Gainerako langileak (erdi-mailako arduradunak izan ezik) 75% 25%

Zenbakizko aldagaiak dituzten neurriak

Atal honetan, zenbakizko aldagaia duten neurriak erakusten dira.

 • Ezkontidearen heriotzagatiko egunak: 3
 • Senideen heriotzagatiko egunak: 5
 • Seme-alabaren heriotzagatiko egunak: 3
 • Senideen heriotzagatiko edo gaixotasun larriagatiko egunak*: 3
 • Lehen mailako eta distantziaren araberako senideen heriotzagatiko : 3
 • Días por matrimonio: 16
 • Ezkontzagatiko, elkarbizitzagatiko edo izatezko bikoteagatiko egunak: 16
 • Bizitoki-aldaketagatiko egunak 1
 • Urteko __ alditan har daitezkeen oporretako lanegunak: 3

5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Emakumeen 5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Gizonen 5 neurri erabilienak

Ez dago neurri erabilienik hautatuta.

Harremanetarako

 • Harremanetarako pertsona: Miren Fernández Mújika
 • Tel: 94 425 25 00
 • Helb.el: mfernandez@mutualia.es

Plantillaren ezaugarriak

 • Langileak: 643
 • Emakume-kopurua: 467
 • Gizon-kopurua: 176
 • Langileen batez besteko adina: 46 urte